Sygeforsikring Danmark

Sygeforsikringen Danmark yder pr. 01-01-09 tilskud til zoneterapi…

 

Sygeforsikring Danmark dækker

Sygeforsikring Danmark: For zoneterapeutisk behandling – efter en stillet lægelig diagnose – ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestået eksamen som zoneterapeut ydes tilskud som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til èn 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der gives kun tilskud til zoneterapi udført på fod/fødder. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til zoneterapi, at oplysning herom indberettes elektronisk fra zoneterapeuten til “danmark” efter fastlagt specifikation.

Første konsultation 30% af udgiften, dog maks.

Gruppe 1 – 110

Gruppe 2 – 110

Gruppe 5 – 110

 

Normal behandling 30% af udgiften, dog maks.

Gruppe 1 – 70

Gruppe 2 – 70

Gruppe 5 – 70

 

Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud til zoneterapi på

Gruppe 1 – 460

Gruppe 2 – 460

Gruppe 5 – 460

sygeforsikring danmark sænker priser

Se mine priser her

Hvis du har nogen sprøgsmål er du altid velkommen til at skrive eller ringe til mig.