Eksem

Eksem / Hudproblemer

 

eksem

Eksem er blevet en mere og mere almindelig lidelse i vores samfund.

Eksem er en hudsygdom, som forårsager inflammation i hudens ydre barriere.

Alle formerne for eksem kendetegnes ved, at huden forandres, irriteret, rød ,kløe, og nogen gange blændende ligende tilstand .

 

Der findes mange former for eksem og hududslet, som kan have mange forskellige årsager. Allergisk eksem skyldes ydre påvirkning for eksempel i arbejdsmiljøet.

 

Allergisk kontakteksem er en type eksem, der forårsages eller forværres af ydre påvirkninger. Det skyldes allergi overfor et stof, man har været i kontakt med. Det viser sig ved kløe, rødme, skældannelse og små knopper eller væskende blærer. Arbejdsbetinget kontakteksem forekommer hyppigst på hænder eller underarme.

 

Kontakteksemen er i mange tilfælde erhvervsbetinget eller forværret gennem arbejdet. Det gælder særligt kontakteksemen på hænder og underarme. De mest almindelige stoffer, der kan føre til eksemen, er parfumestoffer, konserveringsmidler, kemikalier samt gummi og nikkel.

 

Hvis der er mistanke om kontaktallergi, skal det undersøges hos hudlægen ved hjælp af en såkaldt lappetest, som sættes på ryggen.

Irritationseksem forårsages af en kronisk irritation, f.eks. tør luft, hyppig vandkontakt eller kontakt med irriterende stoffer, ofte kombineret med tør hud. Det forekommer mest på hænderne, men også såkaldt mønstereksem, dvs. runde, kløende eksempletter på kroppen, medregnes til denne type.

 

Atopisk eksem er en kronisk, kløende, allergisk sygdom, som er hyppigere hos mennesker, der også har andre former for allergi, især astma og pollenallergi. Småbørn bliver hyppigst ramt, og i de fleste tilfælde forsvinder eksemen i atten måneders alderen.

Voksne med atopisk eksem har større risiko for at udvikle kontakteksem, så det er en god ide at tage de forholdsregler, der er : Undgå overdreven håndvask. Brug lunken vand og mild sæbe. Undgå direkte kontakt med koncentreret rengøringsmiddel, hårfarve, pudsemidler, opløsningsmidler (ter-pentin m.m). Brug handsker og sørg for at holde huden fugtig med gode cremer.